Antologie

Tato část obsahuje abecední přehled antologií (výborů povídek různých autorů), které se u nás objevily od roku 1945 do současnosti. Jednotlivé záznamy jsou řazeny abecedně podle názvu antologie.

Struktura záznamu:

[Název]
[Případný podtitul]
[Jméno editora/ů]
[Případná příslušnost do série nebo cyklu] [případný název originálu a rok jeho vydání] - [Nakladatelství] - [Rok vydání] [Externí odkaz na detailnější informace o knize]
[Obsah]