Scifibaze > Periodika > Seznam periodik

Sovětská literatura

Vydavatel:  Lidové nakladatelství a Obzor
Období:  1973 - 1990 (měsíčník)
Poznámky:  Časopis vycházel kombinovaně v češtině a slovenštině. U povídek, které vyšly slovensky, je proto v obsahu jednotlivých ročníků uvedena zkratka [S]. Tyto povídky nejsou zahrnuty v bibliografiích jednotlivých autorů. Kromě čísel specializovaných na fantastiku (čísla 12 v letech 1980, 1982-1987 a číslo 6/1986) se fantastické povídky jednotlivě objevovaly od roku 1981 v rubrice Hvězdné křižovatky.